top of page
Skugga på väggen

Om Livsbalansen

Rådgivning

Terapi och träning för privatpersoner och företag

  • Livsbalansen i Göteborg är ett privat alternativ för KBT-terapi,          coaching och personlig träning. 

  • Terapi & Träning har skapat sitt goda rykte genom att gå utöver          det vanliga i jakten på att förse varje kund med exceptionell              hjälp.

  • Livsbalansen riktar sig till dig som privatperson- som önskar            stödsamtal och terapi i vardagen, stöd i relationen eller stöd i            föräldraroll. 

 

  • Livsbalansen konsult kan vara din hjälp inom terapi,

       coachning är både anställda, chefer och klienter.

   Läs vidare om du vill veta mer om vad vi kan göra för dig.

     

bottom of page