Skugga på väggen

Om Livsbalansen

Rådgivning

Terapi och träning för privatpersoner och företag

  • Livsbalansen i Göteborg är ett privat alternativ för KBT-terapi,          coaching och personlig träning. 

  • Terapi & Träning har skapat sitt goda rykte genom att gå utöver          det vanliga i jakten på att förse varje kund med exceptionell              hjälp.

  • Livsbalansen riktar sig till dig som privatperson- som önskar            stödsamtal och terapi i vardagen, stöd i relationen eller stöd i            föräldraroll. 

 

  • Livsbalansen konsult kan vara din hjälp inom terapi,

       coachning är både anställda, chefer och klienter.

   Läs vidare om du vill veta mer om vad vi kan göra för dig.