top of page
Skugga på väggen

Behandlingar
 

terapisession

Önskar du en bättre balans och mindre stress i din vardag och vill öka dina kunskaper kring psykisk ohälsa? Då har vi något för dig.

Alla kan drabbas av psykiska ohälsa med depression, ångest och sömnproblem-det är en del av livet. De flesta av våra hälsoproblem är relaterade till hur vi lever våra liv. Det betyder att vi igenom att ändra några av våra vardagsval, kan förebygga, lösa och hela av våra problem

Kraften i att ha en person som ställer utmanande frågor, väcker nya tankar, stöttar och ger feedback – den är enorm.

Professionell hjälp för psykisk ohälsa

  • Depression

  • Oro/ångest

  • Panikångest

  • Stress

  • Sömnproblem 

  • PTSD

  • Låg självkänsla 

  • Fobier 

KBT-terapi

Matlagningpar

Matvanor har stor betydelse för hur man mår, och genom att äta hälsosamt och varierat kan man förbättra sin hälsa.

Kostrådgivning är ingen snabbfix utan strävar till en långsiktig hållbar livsstilsförändring. Kostrådgivningen utgår från en helhetssyn av din livssituation och hur du bäst får en hållbar god kost utgående från dina behov.

 

Du får individuell hjälp med frågor som gäller kosten till exempel för att du vill förbättra dina kostvanor eller kanske prestera bättre i din träning, orka mer, få bättre hälsa och välmående, förbygga folksjukdom eller har hälsoskäl som skulle främjas av viktnedgång. 

Kostdagbok i pappersformat, genom vald app eller fotografier är ett bra verktyg som används för att få en fullständig bild av näringsintaget.

Kostrådgivning  

Personlig träning 

man-g2b5ca7869_1920.jpeg

Känner du att du har fastnat och har svårt att komma vidare? Oavsett vad du har för utmaningar och om du sysslar med individuell träning så är det du och din utveckling som står i fokus. 

Vi vill att alla våra kunder ska få uppleva känslan av att jobba med riktiga proffs när de anlitar Livsbalansen.

 

Alla våra tjänster är individanhpasad , är till för att göra livet enklare för våra kunder.

Det spelar ingen roll om du är mitt i en aktiv idrottskarriär eller om du befinner dig efter karriären och önskar ta steget mot att bli entreprenör,

 

stärka ditt varumärke eller är nybörjare.  Vi kan hjälpa dig dit. 

 

GRUPPTERAPI

För dig som vill komma igång och röra på dig, äta hälsosammare, sluta röka/snusa eller förändra dina alkoholvanor.

 

Med hälsocoachen vid din sida tar du steg för steg mot hälsosammare levnadsvanor – på dina villkor.

 

Tillsammans kommer vi överens om upplägg och hur hälsocoachningen går till och hitta den bästa lösningen för dig. 

 

Coachning

Kostrådgivning
KBT-terapi
Coachnig
Personli tränig
bottom of page