Uppdrag och Tjänster för din skola

Mentorskap i skolor och privatpersoner

Att vara mentor är inte detsamma som att vara en extra lärare utan du hjälper studenten/elver med de ramar och den tydlighet som kan vara avgörande för att studiesituationen ska fungera.

- pedagogiskt stöd

- Strukturera och planera sin studiesituation

- Schemaplanering sortera och prioritera vad som är viktigt just nu.

- Kuratorsuppdrag, KBT-terapeut och samtalsstöd

- Handling- personal