Företagskonsult

Jag erbjuder även coaching och samtalterapi  till dig som företag. Då tittar vi bland annat på hur ditt företag kan hitta lösningar för stresshantering, skapa en bättre gruppdynamik och tydligare kommunikation mellan anställda och chefer.

Balans i livet och karriären och personligt utveckling. Det är inte misstagen som begränsar oss, det är våra rädslor som gör det.

Jag erbjuder:

Samverkan med mig som terapeut och livscoah bidrar till helt unika möjligheter att hjälpa era kunder. Det kan till exempel gälla stödsamtal under en särskilt svår period i livet, att uppnå bättre balans i karriären eller öka motivationen inför nya förändringar och utmaningar i företaget. 

- Samtalsterapi / samtalsstöd

- Coaching / Mentorskap

- Mentalträning

- Gruppsamtal/gruppcoaching