Fysisk aktivitet

Livsbalansen erbjuder Walk & talkterapi

Livsbalansen ser möjligheten som en förståelse för relationen mellan kropp, rörelse och psykisk hälsa. Utifrån den omfattande forskning som finns kring hur fysisk aktivitet kan ge ett mycket viktigt bidrag för att förebygga och behandla ex. stressproblematik, utmattning, kronisk smärta, depression, ångest och den kunskap som finns från så skilda kontexter som hur man kan främja hälsa på arbetsplatser.

Moderna vetenskapliga studier visar en stark koppling mellan fysisk aktivitet, natur och psykisk hälsa. Därför erbjuder jag bland annat promenader i kombination med samtalsstöd och coaching för bättre livsbalans, en godare sömn, ökad självständighet och mindre läkemedel.