Walk & talkterapi

Livsbalansen erbjuder Walk & talkterapi

Livsbalansen ser möjligheten som en förståelse för relationen mellan kropp, rörelse och psykisk hälsa. Utifrån den omfattande forskning som finns kring hur fysisk aktivitet kan ge ett mycket viktigt bidrag för att förebygga och behandla ex. stressproblematik, utmattning, kronisk smärta, depression, ångest och den kunskap som finns från så skilda kontexter som hur man kan främja hälsa på arbetsplatser.

Jag visar att man med små steg kan förändra sitt tankemönster, stärka sig själv och få en mer hållbar vardag. 

Walk & talk terapi