KBT/samtasterapi & Personlig rådgivning och coaching

 Alla kan behöva stöd och vägledning med professionell hjälp från någon som kan ge dig ett nytt perspektiv på dig själv.

LIVSBALANSEN ERBJUDER

Jag erbjuder KBT-samtalsterapi, coaching och personlig rådgivning.

Psykiska ohälsa

Depression

Panikångest

Oro & ångest

Sorg och kristerapi

Trauma/PDSD

Sömnproblem

Stressrelaterade besvär

Relationer

Fobier

Ekonomisk rådgivning

Personlig utveckling- självmedvetenhet, självkänsla.

Anhörigstöd