Samtalsstöd & Personlig rådgivning

Ditt liv på dina villkor. Låt inte rädsla styra ditt liv.

Jag erbjuder traditionell samtalsterapi och personlig rådgivning. Vi kan diskutera allt från psykisk ohälsa, psykosociala eller stressrelaterade problem till personlig utveckling, relationsproblem och/eller hantering av högkänslighet (HSP).

Om du inte själv styr ditt inre regelverk kommer omgivningen att göra det åt dig. Alla kan behöva stöd och vägledning med professionell hjälp från någon som kan ge dig ett nytt perspektiv på dig själv.

 

Du kan inte stoppa dina tankar och känslor! men du kan lära dig att vara observant på hur de uppstår och försvinner! och lära dig att inte fastna i dem.

Coachterapi med KBT-inriktning

KBT-terapi handlar om att förändra specifika mönster och tankesätt som hindrar dig i livet. Med coachande samtal och mental träning kan du uppnå: 

- Förbättrad fysisk och psykisk hälsa.
- Ökad arbets- och livsglädje.
- Bättre självkänsla och självförtroende.
- Självförverkligande och förbättrad självkännedom.
- Förutsättningar att uppnå dina livsmål.
- Hantera en sjukdom bättre.
- Få balans mellan olika roller i livet.

Walk and Talk

Moderna vetenskapliga studier visar en stark koppling mellan fysisk aktivitet, natur och psykisk hälsa. Därför erbjuder jag bland annat promenader i kombination med samtalsstöd för bättre livsbalans, en godare sömn, ökad självständighet och mindre läkemedel.