KBT/samtasterapi & Personlig rådgivning och coaching

Låt inte rädsla styra ditt liv.  

Alla kan behöva stöd och vägledning med professionell hjälp från någon som kan ge dig ett nytt perspektiv på dig själv.

LIVSBALANSEN ERBJUDER

Jag erbjuder KBT-samtalsterapi, coaching och personlig rådgivning.

Barn och ungas och vuxna

Psykiska ohälsa

Depression

Panikångest

Oro & ångest

Sorg och kristerapi

Trauma/PDSD

Sömnproblem

Stressrelaterade besvär

Relationer

Fobier

Ekonomisk rådgivning

Personlig utveckling- självmedvetenhet, självkänsla.

Anhörigstöd

 

Du kan inte stoppa dina tankar och känslor! men du kan lära dig att vara observant på hur de uppstår och försvinner! och lära dig att inte fastna i dem.

Coachterapi med KBT-inriktning

KBT-terapi handlar om att förändra specifika mönster och tankesätt som hindrar dig i livet. Med coachande samtal och mental träning kan du uppnå: 

- Förbättrad fysisk och psykisk hälsa.
- Ökad arbets- och livsglädje.
- Bättre självkänsla och självförtroende.
- Självförverkligande och förbättrad självkännedom.
- Förutsättningar att uppnå dina livsmål.
- Hantera en sjukdom bättre.
- Få balans mellan olika roller i livet.

Walk and Talk

Moderna vetenskapliga studier visar en stark koppling mellan fysisk aktivitet, natur och psykisk hälsa. Därför erbjuder jag bland annat promenader i kombination med samtalsstöd för bättre livsbalans, en godare sömn, ökad självständighet och mindre läkemedel.

Walk and talkterapi