Om Livsbalansen

Livsbalansen- Hjälp på vägen

Livsbalansen i Göteborg är ett privat alternativ för KBT-terapi, coaching och mentorskap. Idag är det många gånger svårt och ibland omöjligt att få hjälp av den offentliga sektorn.

Den psykiska hälsan är grunden för vårt välbefinnande, hur vi mår och fungerar i vardagen. Psykisk och fysisk hälsa hänger ihop och påverkar varandra, så problem med den fysiska hälsan påverkar ofta det psykiska måendet och tvärtom. Fysisk aktivitet förbättrar livskvalitet och stresshantering, stärker självuppfattning och social kompetens. Dessutom minskar fysisk aktivitet oro hos personer som lider av oro- och stressrelaterad sjukdom.

KBT-terapi handlar om att förändra specifika mönster och tankesätt som hindrar dig i livet. Det är inte misstagen som begränsar oss, det är våra rädslor som gör det. Livets resa är oförutsägbar- varje dag vaknar du och får en andra chans att göra vad du vill. Att vara den du vill vara . Det enda som hindrar dig är du själv.

- Livsbalansen riktar sig till kommuner/landsting som är i behov av en konsult med socionomutbildning och KBT-terapeut , inom skola och hälso och sjukvård.

- Livsbalansen riktar sig till dig som privatperson- som önskar stödsamtal och terapi i vardagen, stöd i relationen eller stöd i föräldraroll. 

- Livsbalansen konsult kan vara din hjälp inom terapi, coachning och mentorskap för både anställda, chefer och klienter.

 

 Varför livsbalansen?

En konsult som arbetar nära både klienter/kunder, medarbetare och chefer. Jag utför mitt arbete med noggrannhet, engagemang och effektivitet. Jag är  självständig och lösningsfokuserad. Jag fascineras av människans enorma potential och förmåga att förändras och utvecklas.

 

Vem är jag?

Jag heter Sara Yari och driver livsbalansen i Göteborg. Jag är socionom, KBT-terapeut och livscoach. Jag har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, socialtjänst, sjukhuskurator, och skolkurator. Jag har också erfarenhet av lifecoaching som affärscoach, karriärcoach, livscoach och jobbcoach både individuellt och i grupp. Jag har alltid drivits av att hjälpa människor som befinner sig i olika stadier i livet. I grunden handlar det om att hjälpa andra, att finnas tillgänglig, stötta, förändra och dela med mig av den kompetens/erfarenhet jag har. Jag gör det jag brinner för. 

 

Mina Kompetenser 

Socionomexamen 2015 (Göteborgs universitet)

-Grundläggande steg1 utbildning med KBT-inriktning, Sverigehälsan 2021

-MI- motiverande samtalsmetod

-ADA- kvinnojoursutbildning, Våld i nära relation

-Coachutbildning med KBT-inriktning

Jag får regelbunden extern handledning under åren.