Jag är socionom, livscoach, relationscoach, mentor och mentaltränare. 

Jag jobbar bland annat med KBT/samtalsterapi, mental rådgivning, livscoaching och mentorskap. Jag brinner för att få människor att förändra och förbättra sina liv genom samtal, coaching och fysisk aktivitet. Jag har lång erfarenhet och kompetens i att stödja, vägleda, motivera och stärka klienter både i karriären och i livet som helhet. Jag fascineras av människans enorma potential och förmåga att förändras och utvecklas. 

Jag bygger mitt varumärke på det salutogena förhållningssättet, KASAM, som är ett holistiskt sätt att se på hälsa. Det innebär att man arbetar på alla delar av hälsa och de faktorer som påverkar den. Man kan inte förstå en individ om man bara tittar på en liten del av henne. Det handlar om att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening och fokusera på det friska i människor.

Jag använder mig av metoder såsom motiverande samtal (MI) och mental träning i form av visualisering och affirmation. 

 

 

Du är inte dina tankar, du är inte dina känslor!

Sara Yari - Samtalsterapeut & Livscoach

Livsbalansen riktar sig till privatpersoner och företagskunder som behöver stödsamtal, rådgivning och coaching.

Livsbalansen har ett holistiskt perspektiv på hälsa. Vetenskapliga studier visar att fysisk aktivitet och närhet till naturen är effektiva när det kommer till psykisk ohälsa. Därför erbjuder jag även mina klienter samtalsstöd utanför terapirummet, exempelvis på en gemensam promenad.

För dig som privatperson
En livsförändring innebär ofta att du vill hitta balans i livet. Det kan exempelvis handla om att förändra beteenden och mönster som hindrar dig i livet eller att förstå dina känslor och lära dig hantera dem.

Företagskunder
Jag erbjuder även coaching till dig som företag. Då tittar vi bland annat på hur ditt företag kan hitta lösningar för stresshantering, skapa en bättre gruppdynamik och tydligare kommunikation mellan anställda och chefer.