Om Livsbalansen

Välkommen till livsbalansen i Göteborg 

                   konsultuppdrag

Livsbalansen- Hjälp på vägen. 

Livsbalansen i Göteborg är ett privat alternativ för KBT-terapi, coaching och mentorskap . Idag är det många gånger svårt och ibland omöjligt att få hjälp av den offentliga sektorn.

- Livsbalansen riktar sig till kommuner/landsting som är i behov av en konsult med socionomutbildning och KBT-terapeut , inom skola och hälso och sjukvård.

- Livsbalansen riktar sig till dig som privatperson- som önskar stödsamtal och terapi i vardagen, stöd i relationen eller stöd i föräldrarollen som har barn med särskilda behov (ADHD, ADD och AUTISM).

- Livsbalansen konsult kan vara din hjälp inom terapi, rådgivning, Konsultation och Handledning.

 

Varför livsbalansen?

En konsult som arbetar nära både klienter/kunder, medarbetare och chefer.

Jag utför mitt arbete med noggrannhet, engagemang och effektivitet. Jag är en självständig och lösningsfokuserad

Vem är jag: 

Jag gör det jag brinner för. I grunden handlar det om att hjälpa andra, att finnas tillgänglig, stötta, hjälpa och dela med mig av den kompetens/erfarenhet jag har.  Jag älskar nya utmaningar, ser möjligheter och försöker alltid hitta lösningar. Det är också anledningen till att jag tagit steget att starta eget och nu väljer att möta människor på en annan arena.

 Erfarenheter

Jag har lång erfarenhet och kompetens i att stödja, vägleda, och stärka klienter både i karriären och privat. Jag fascineras av människans enorma potential och förmåga att förändras och utvecklas.

Jag har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, socialtjänsten, våld i nära relationer, skolkurator och sjukhuskurator inom psykiatrin.

Kompetens 

Socionomexamen 2015 (Göteborgs universitet)

-Grundläggande steg1 utbildning med KBT-inriktning, Sverigehälsan 2021

-MI- motiverande samtalsmetod

-ADA- kvinnojoursutbildning, Våld i nära relation

-Coachutbildning med KBT-inriktning

 

Jag får regelbunden extern handledning under åren.

 

 

 

 

KBT- terapeut, KBT-coach & Mentor

Livsbalansen riktar sig till privatpersoner och företagskunder som behöver samtalsterapi, rådgivning och coaching.

För dig som privatperson
En livsförändring innebär ofta att du vill hitta balans i livet. Det kan exempelvis handla om att förändra beteenden och mönster som hindrar dig i livet eller att förstå dina känslor och lära dig hantera dem.

Företagskunder
Jag erbjuder även coaching till dig som företag. Då tittar vi bland annat på hur ditt företag kan hitta lösningar för stresshantering, skapa en bättre gruppdynamik och tydligare kommunikation mellan anställda och chefer.