Om Livsbalansen

Välkommen till livsbalansen i Göteborg 

Livsbalansen i Göteborg är ett privat alternativ för  KBT-terapi, coaching och mentorskap . Idag är det många gånger svårt och ibland omöjligt att få hjälp av den offentliga sektorn. Livsbalansen  erbjuder samtal för kortare eller längre tid, KBT-terapi, krisbearbetning, stöd eller coaching. Vi kommer tillsammans fram till vad som passar dina behov bäst.  

Jag har lång erfarenhet och kompetens i att stödja, vägleda, och stärka klienter både i karriären och privat. Jag fascineras av människans enorma potential och förmåga att förändras och utvecklas. 

 

 

 

KBT- terapeut, KBT-coach & Mentor

Livsbalansen riktar sig till privatpersoner och företagskunder som behöver samtalsterapi, rådgivning och coaching.

För dig som privatperson
En livsförändring innebär ofta att du vill hitta balans i livet. Det kan exempelvis handla om att förändra beteenden och mönster som hindrar dig i livet eller att förstå dina känslor och lära dig hantera dem.

Företagskunder
Jag erbjuder även coaching till dig som företag. Då tittar vi bland annat på hur ditt företag kan hitta lösningar för stresshantering, skapa en bättre gruppdynamik och tydligare kommunikation mellan anställda och chefer.